Kostnadseffektiv skärning med stort fokus
mot kund och kvalitet I alla led.

N

Högkvalitativ

Den kalla vattenstrålen är skonsam mot materialet och orsakar varken spänningar, mikrosprickor, termiska eller kemiska skador.

}

Tidseffektiv

Skärning och borrning sker med samma stråle, kortare ställtid vid körning direkt i fullplåt.

Kostnadseffektiv

Hög kvalitet på det skurna materialets kanter gör att efterbehandling minimeras. Möjlighet för dynamisk skärning på viktiga ytor.

Skonsam mot miljön

Skärmetoden är skonsam mot miljön eftersom den är fri från gaser, ångor och droppande smält metall, bra arbetsmiljö tack vare det.

Vattenskärning har den stora fördelen att kunna skära i ett stort antal olika material.

Det finns ytterligare fördelar med vattenskärning jämfört med t.ex. laser. Följ länken för mer information om vilka fördelar som finns samt alla de olika material som vi jobbar med.

Enligt vår verksamhetspolicy strävar vi efter att minska vår klimatpåverkan.

Detta gör vi nu genom att vi har ”egen” grön el via eget vattenkraftverk som täcker hela bolagets behov av el.

Vi jobbar också på att kunna använda ”dagvatten” i vår produktion istället för som nu där grundvattnet används.

Även spillvattnet från produktionen används till en del av värmesystemet.

Vi på vattenskärning i Småland gör vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck.