GDPR

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktiga för vattenskärning i småland. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Vattenskärning i småland AB

Orgnr: 556137-3019

Alsterfors 15

36443 Alstermo

Kunder och leverantörer

Nedan finns exempel på information som inhämtas för att kunna hantera t ex order och offerter:

* Företagsnamn och organisationsnummer
* Företagsadress/fakturaadress/leveransadress
* Kontaktpersoner
* Telefonnummer och e-postadresser
* Kund- och leverantörsavtal

Vattenskärning i småland samlar inte in personupplysningar som personnummer på kunder eller leverantörer.

Ändamålet med information som inhämtas

* För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
* För att kunna sända relevant information
* För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i våra affärssystem.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens/leverantörens kontakt.