Verksamhetspolicy

”Vi skall leverera varor och tjänster med rätt kvalitet, till rätt pris med miljövänligaste teknik så att varje  affär  är en vinst för alla parter.” 

För att leva upp till ambitionerna i vår policy :

– skall vi erbjuda marknaden skurna ämnen med möjlighet till snabb leverans ,
   till konkurrenskraftiga priser.

-Ha en ständig kommunikation med kunder samt leverantörer.

 – Ständigt vidareutbilda personalen vilket gör det möjligt att säkerställa kompetensen
    i verksamheten.

 – Hushålla med råvaror och minimera spill.

– Använda resurssnåla produktionsmetoder.

– Använda bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt vid nyinvesteringar.

– Minimera energi och vatten i arbetsprocessen.

– Följa lagar och förordningar och arbeta med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar i alla processer.